OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Rybárske preteky

Výsledky pretekov, ktoré sa konali dňa 1.5.2022 na VN Krompachy.
 
Celkovo pretekári ulovili 62 880 g rýb
Počet pretekárov: 75
 
Kategória dospelí
 
Umiestnenie Priezvisko - meno MO SRZ Body
1. Saksa Tomáš    Krompachy     10250    
2. Bendík Ľuboš    Spišská Nová Ves    7800
3. Čuchran Ladislav    Krompachy    4650
4. Gavalier Michal    Krompachy    4550
5. Matz Ondrej    Spišská Nová Ves    4550
6. Dutko Martin    Spišská Nová Ves    4000
 
Súťaž o najťažší úlovok:
Dutko Martin    amur     3800 g
 
Kategória deti
Pretekov sa zúčastnilo 9 detí, ktoré však neulovili ani jednu rybu.
 
Výsledky pretekov, ktoré sa konali dňa 11.5.2019 na VN Krompachy.
 
Celkovo pretekári ulovili 106 700 g rýb
Počet pretekárov: 57
 
Kategória dospelí
 
Umiestnenie Priezvisko - meno MO SRZ Body
1. Oreško Slavomír    Spišská Nová Ves     12350    
2. Cuker Alex    Krompachy    8900
3. Pikna Marian    Spišská Nová Ves    7650
4. Šebest Jozef    Spišská Nová Ves    7000
5. Šmída Jozef    Krompachy    6550
6. Fridmanský Jozef    Krompachy    6200
 
Súťaž o najťažší úlovok:
Cuker Alex kapor 3700 g
 
Kategória deti
 
Umiestnenie Priezvisko - meno MO SRZ Body
1. Krigovský Damian    Spišská Nová Ves    16550
2. Vanacký Jakub    Spišská Nová Ves    6950
3. Čuchran Patrik    Gelnica    3800
4. Čuchranová Ľuboslava    Krompachy    2450
           
Súťaž o najťažší úlovok:
Krigovský Damian kapor 2450 g
Čuchranová Ľuboslava kapor 2450 g
 
 
Výsledky pretekov, ktoré sa konali dňa 12.5.2018 na VN Krompachy.
 
Celkovo pretekári ulovili 186 490 g rýb
Počet pretekárov: 61
 
Kategória dospelí
 
Umiestnenie Priezvisko - meno MO SRZ Body
1. Saksa Tomáš Krompachy 10920
2. Cuker Alex Krompachy 10900
3. Vanacký Jozef st. Spišská Nová Ves 8365
4. Šariška Jozef Gelnica 7615
5. Kľoc Ondrej Krompachy 7335
6. Macko Ondrej Gelnica 6840
 
Súťaž o najťažší úlovok:
Saksa Tomáš kapor 3675 g
 
Kategória deti
 
Umiestnenie Priezvisko - meno MO SRZ Body
1. Krigovský Damian Spišská Nová Ves 8950
2. Repko Maroš Spišská Nová Ves 8365
3. Popovičová Sára Spišská Nová Ves 4545
4. Vanacký Jakub Spišská Nová Ves 3420
5. Salamon Erik Spišská Nová Ves 3240
6. Garčalová Emma Spišská Nová Ves 470
           
 
Súťaž o najťažší úlovok:
Krigovský Damian kapor 2785 g
 
 
Výsledky pretekov, ktoré sa konali dňa 13.5.2017 na VN Krompachy.
 
Celkovo pretekári ulovili 164 070 g rýb
Počet pretekárov: 63
 
Kategória dospelí
 
Umiestnenie Priezvisko - meno MO SRZ Body
1. Dutko Miroslav Spišská Nová Ves 24720
2. Vanacký Jozef st. Spišská Nová Ves 14860
3. Čarňanský Adam Spišská Nová Ves 9230
4. Macko Zdenko Spišská Nová Ves 7620
5. Oreško Slavomír Spišská Nová Ves 6510
6. Fotta Štefan Krompachy 5080
 
Súťaž o najťažší úlovok:
Vanacký Jozef st. kapor 6660 g
 
Kategória deti
 
Umiestnenie Priezvisko - meno MO SRZ Body
1. Vanacký Jozef ml. Spišská Nová Ves 8880
2. Cuker Alex Krompachy 7310
3. Krigovský Damian Spišská Nová Ves 5460
4. Garčalová Emma Spišská Nová Ves 3520
5. Vanacký Jakub Spišská Nová Ves 2560
6. Repko Maroš Spišská Nová Ves 1250
           
 
Súťaž o najťažší úlovok:
Vanacký Jozef ml. kapor 3200 g
 
 
 
 
 
Výsledky pretekov, ktoré sa konali dňa 14.5.2016 na VN Krompachy.
 
Celkovo pretekári ulovili 202 970 g rýb
Počet pretekárov: 62
 
Kategória dospelí
 
Umiestnenie Priezvisko - meno MO SRZ Body
1. Macko Ondrej Gelnica 23640
2. Oreško Slavomír Spišská Nová Ves 19680
3. Klempár Jozef Krompachy 13380
4. Šmída Jozef Krompachy 12440
5. Macko Jozef Krompachy 11740
6. Novotný Dušan Spišská Nová Ves 10290
 
Súťaž o najťažší úlovok:
Macko Ondrej kapor 5550 g
 
Kategória deti
 
Umiestnenie Priezvisko - meno MO SRZ Body
1. Vanacký Jozef Spišská Nová Ves 7380
2. Krigovský Damian Spišská Nová Ves 7140
3. Cuker Alex Krompachy 4210
4. Klempár Kevin Krompachy 3520
5. Repko Maroš Spišská Nová Ves 3060
6. Vanacký Jakub Spišská Nová Ves 1150
7. Garčalová Emma Spišská Nová Ves 820
 
Súťaž o najťažší úlovok:
Vanacký Jozef kapor 4670 g
 
 
 
Výsledky pretekov, ktoré sa konali dňa 9.5.2015 na VN Krompachy.
 
Celkovo pretekári ulovili 163 350 g rýb
Počet pretekárov: 64
 
Kategória dospelí
 
Umiestnenie Priezvisko - meno MO SRZ Body
1. Plačko Martin Spišská Nová Ves 12700
2. Oreško Slavomír Spišská Nová Ves 10110
3. Pikna Marian Spišská Nová Ves 8690
4. Fridmanský Jozef Krompachy 9220
5. Daniš Martin st. Krompachy 8120
6. Janó Anton Krompachy 7610
 
Súťaž o najťažší úlovok:
Plačko Martin kapor 3450 g
 
Kategória deti
 
Umiestnenie Priezvisko - meno MO SRZ Body
1. Galajda Matúš Košice 2980
2. Pobiecký Peter ml. Krompachy 2530
3. Cuker Alex Krompachy 2150
4. Horváth René Krompachy 1910
5. Skoloda Ján Krompachy 920
 
Súťaž o najťažší úlovok:
Pobiecký Peter kapor 2110 g
 
 
 
Výsledky pretekov, ktoré sa konali dňa 10.5.2014 na VN Krompachy.
 
Kategória dospelí
 
Počet pretekárov: 72
 
Umiestnenie Priezvisko - meno MO SRZ Body
1. Plačko Martin Spišská Nová Ves 6990
2. Dutko Martin Spišská Nová Ves 6480
3. Krištovčo Ján Krompachy 3400
4. Koky Rudolf Krompachy 2350
5. Martinkovič Ján Spišská Nová Ves 2050
6. Patz Peter Gelnica 1990
 
Súťaž o najťažší úlovok:
Dudko Martin kapor 6120 g
 
Kategória deti
 
Počet pretekárov: 9
 
Umiestnenie Priezvisko - meno MO SRZ Body
1. Horváth René Krompachy 1690
2. Cuker Alex Krompachy 470
 
Výsledky pretekov, ktoré sa konali dňa 11.5.2013 na VN Krompachy.
 
Kategória dospelí
 
Umiestnenie Priezvisko - meno MO SRZ Body
1. Oreško Miloš Spišská Nová Ves 18100
2. Rychnavský Ondrej Orlov 8730
3. Richnavský Milan Gelnica 8290
4. Krištovčo Ján Krompachy 5100
5. Pustelník Marcel Krompachy 4870
6. Gonda Juraj Krompachy 4430
 
Súťaž o najťažší úlovok:
Oreško Miloš kapor 4900 g
 
Kategória deti
 
Umiestnenie Priezvisko - meno MO SRZ Body
1. Cuker Alex Krompachy 5800
2. Skoloda Ján Krompachy 5600
3. Galajda Matúš Košice 1080
4. Daniš Martin Krompachy 530
5. Pobiecky Peter Krompachy 280
6. Čurilla David Krompachy 130
 
Súťaž o najťažší úlovok:
Skoloda Ján kapor 4440 g